A honlap fejlesztés alatt áll,
megtekintéséhez Mozilla Firefox ajánlott!

tci online 2010 © zoldyger&dj.

„A tanulásnak soha nincs vége.
Minden életszakasznak megvannak a maga leckéi,
amelyek várnak rád, ha megéred azt a kort.”


                                           /Cherie Carter-Scott/

A Témacentrikus Interakció humanista emberképen alapszik és a humanista pszichológia egyik irányzata. Osztozik alapfeltételezéseiben, értékeiben, különösképpen pedig az embertárs, és az ember fejlődési lehetőségeinek tiszteletében.

A Témacentrikus Interakció - mint önismeretre vezető módszer az életművészet alapja lehet, másrészt módszertani és személyiségfejlesztő elemei révén bevezet a csoportvezetés művészetébe.


A TÉMACENTRIKUS INTERAKCIÓ - MINT MÓDSZER

     A Témacentrikus Interakció (TCI) egy olyan interakciós modell, amely a csoportfolyamat során egyenlő hangsúlyt ad az egyénnek, a csoportnak és a feladatnak, miközben a csoporton kívüli környezetet is számításba veszi, mint folyamatalakító tényezőt. Célja a személyiségfejlődés, a feladatorientált munka (gyakorlatok) és a kommunikáció/kooperáció közötti szintézis létrehozása.
     A TCI arra a felfogásra épül, hogy az Egyén-Csoport-Téma-Környezet dinamikus egyensúlya jelenti az igazi, élő tanulás („living-learning”) és a kommunikáció alapját. Modelljét a pszichoanalízis és a sajátélményű csoportterápiák tapasztalatára építve Ruth C. Cohn svájci pszichoanalitikus fejlesztette ki az 1950-es és 1960-as években az Egyesült Államokban.
    Az Európában főként német nyelvterületen elterjedt módszer filozófiája az életet értéknek tekintő etikai elven alapuló axiómákra épül:

     A TCI módszerrel folytatott pedagógiai/terápiás munkát meghatározó axiómák és posztulátumok a humánus cselekvés értékorientált voltát, valamint etikai követelményeket is jelentenek. A három axióma egymásra épül és egymást feltételezi.

     Ezekből az axiómákból következik a TCI két meghatározó posztulátuma:

     A Ruth Cohn által kidolgozott csoportdinamikai módszer többek között a demokratikus gondolkodás és viselkedés megtanulását, begyakorlását teszi lehetővé.

     A módszer az egyirányú kommunikációt minimálisra csökkenti, ugyanakkor fókuszálja is, amennyiben az előkészítésére teszi a hangsúlyt.
Meghatározó eleme a módszernek, hogy a csoporttagok autonómiáját, mint pozitív energiát használja és a csoportképzés szolgálatába állítja.
     (Például egy teljesen esetleges összetételű csoport tagja a második együtt töltött nap után feltett kérdésre, hogy szerintük mások számára is elérhetővé tegyük-e azt a tréninget - harci játék (Bevezetés a hagyományos férfi erényekbe) -  a többségük így nyilatkozik: „Mindenképpen, de ők legyenek egy új csoport,  mert mi már ismerjük egymást”. Módszertani megjegyzés: 1. csapatépítő feladat nélkül is csapattá alakultak, 2. máris adódik a téma a csoport számára: miért nehéz befogadni új embereket egy csoportba? - Mitől alakul ki egy csoport? stb.)

     A téma (tematika) az, melynek bizonyos vetületeit kristályosodási-pontként használja a csoportdinamikai folyamatban ugyanúgy, mint az önismeret területén. Tehát az előbbi példa akkor vezethető a csoportdinamikai kérdéskör felé, ha az a főtémánkhoz valamilyen módon csatlakozik. Ugyanakkor fel lehet vetni olyan kérdéseket menet közben, melyek hasonló módon új oldalról világítják meg a fő témánkat.
     Például a nemi szerepek különbözőségét megközelíthetjük valamely aktuális filmélményük szempontjából. A kiválasztott témát vitára bocsátjuk, majd a vita menetére is reflektálhatunk azzal a kérdéssel, hogy mi a tapasztalatuk – a lezajlott vita során – van-e különbség a fiúk és a lányok vitastílusa között vagy ez nemektől független, viszont karakterjegyeket, technikákat, vitatkozási stílusokat fedezhetünk fel…)

     A TCI alkalmazásának kulcsszavai: egyensúly a belső és külső világ között, integráció, interakció.

     A TCI modell:

   logo

     A három elem közötti egyensúly megtartása - a mentális és fizikai környezet figyelembevételével (tudatosítom például, hogy ők tanulók én pedig tanár vagyok stb. vagy, hogy most tanteremben, iskolában, vagy a természetben vagyunk) a moderátor, csoportvezető feladata. A téma túlsúlya előadáshoz vezethet, az én túlsúlya a diktatúra vagy terápia felé csúszhat el, a csoport túlzott hangsúlyozása pedig egyszerű, kellemes időtöltés veszélyét hordozza.
     A téma-megfogalmazás: pozitív, konstruktív, motivált, helyzetbehozó és személyes.

Kommunikáció és magatartás

Csoportdinamika hozadékok